De Laakmolen

De Lakerpolder werd als waterschap opgericht op 17 augustus 1632.

De Lakerpolder werd als waterschap opgericht op 17 augustus 1632.
Aan het begin van de 19e eeuw werd met deze molen een experiment uitgevoerd met een horizontaal, dus liggend, wiekenkruis. Deze molen was in 1821 gereed en verving een vijzelmolentje.
Het was kennelijk toch geen succes, want in of vlak na 1830 werd weer een normaal wiekenkruis aangebracht. De stenen romp heeft hier geen 'plattezij': een dergelijke constructie was, vooral bij kleinere stenen molens nodig, om het scheprad aan te brengen én een wiekenkruis te kunnen laten passeren. Dat was hier, met een experimenteel wiekenkruis, in eerste instantie niet nodig.
Voorheen was de molen eigendom van het waterschap; aangezien de gehele polder in handen van één particulier bleek, is ook de molen vervolgens overgedragen.
Vanouds was dit een zomerpolder: 's winters werd deze polder onder water gezet, waarna in het voorjaar de molen de polder in enkele dagen droogmaalde en vervolgens gedurende enige maanden drooghield. Sinds ca. 1990 wordt de polder ook in de winter bemalen.
Ook hier ontbreekt in de kap, net als bij de kleine buurmolen 'De Kok', een steunder: door het kleine formaat van de kap en het niet al te grote gewicht van houten as en roeden kon deze achterwege blijven.

Zuidzijde van de Lakerpolder, aan de Laak in de Kagerplassen Model.NdtrcItem.HouseNumber
2361 ND, Warmond