Gemeentehuis Noordwijkerhout

Prachtig gebouw uit 1930. Rijksmonument met schitterende trap gevel van Delfse School-bouwstijl.

Het gemeentehuis van Noordwijkerhout is sinds juni 1998 een Rijksmonument. In 1930 werd het gemeentehuis in gebruik genomen. In 1956 vond een uitbreiding plaats die door de datering nog buiten de rijksbescherming viel. In 1982 bleek een tweede uitbreiding noodzakelijk. Architect Van Kranendonk maakte een ontwerp voor zowel de uitbreiding van het gemeentehuis als voor de nieuwbouw van de openbare bibliotheek.

De heropening vond plaats op 13 september 1984 door ZKH Prins Bernhard der Nederlanden. Het in 1930 gebouwde gedeelte omvatte behalve de raadzaal ongeveer vijf vertrekken, bestemd voor de burgemeester, een beperkt aantal secretarieambtenaren, een stemlokaal, de kluis en het archief. Daarnaast beschikte het over een onderkomen voor de brandweer, een vertrek voor de plaatselijke veldwachter, een paar arrestantencellen, een garage en een stookgelegenheid.

In de westgevel van het oude gebouw, vlak achter het bordes, zijn nog de kleine, zwaar getraliede vensters daarvan te zien, één voor elk van de twee cellen. Architect Kropholler (1881 –1973) is vooral bekend geworden door zijn raadhuizen en kerken. Kropholler wordt beschouwd als navolger van architect H.P. Berlage. Zijn bouwstijl wordt gerekend tot de Delftse School. Vooral tussen 1945 en 1953 22 speelde de Delftse School een grote rol bij de wederopbouw van de door oorlog getroffen gebieden. De karakteristieke Delfse School-bouwstijl van Kropholler wordt gekenmerkt door ambachtelijk materiaalgebruik en traditionele vormen.

Zo maakte Kropholler bij de bouw van het gemeentehuis van Noordwijkerhout onder meer gebruik van gelakt teakhout, zwaar smeedijzer, glas-in-lood en natuurstenen goten. Bij het verwerken van materialen hield Kropholler duidelijk rekening met de natuurlijke eigenschappen ervan. Kropholler had een voorkeur voor verticale lijnen. De ramen in de gevels zijn bijna altijd hoger dan breed. Het bordes dat aan weerszijden te betreden is, is kenmerkend voor de gemeentehuizen die Kropholler ontworpen heeft. Langs het bordes lopen gemetselde muren, met op de uiteinden twee liggende leeuwen. Op dezelfde muur staan een bollenrooier en een bloemenmeisje, symbolen voor het Noordwijkerhouts bloemenbedrijf. De bollenrooier was de knecht van de toenmalige wethouder Van Noort, genaamd Jansen, en het bollenmeisje was de dochter van Jansen, genaamd Mietje. Deze beeldhouwwerken werden ontworpen door kunstenaar L. Zijl.

Op het tegeltableau in de voorgevel boven het bordes staat het jaartal 1930 en het gemeentewapen (een staande gele leeuw op een blauw schild) afgebeeld. Na een verbouwing in 2008 verhuisde de entree van de Kleine Schoolstraat naar de kant aan de Herenweg. Ook de ruimte tussen het bordes en de Herenweg werd tijdens deze verbouwing grondig aangepakt en grotendeels teruggebracht naar de situatie zoals deze was vóór 1982. Daartoe werden de lage trappen verwijderd en de oprijlaan voor trouwauto’s in ere hersteld.

Herenweg Model.NdtrcItem.HouseNumber
2211 CC, Noordwijkerhout