De Witte Kerk 
Omstreeks 1300 is in Noordwijkerhout een parochiekerk gebouwd bestemd voor rooms-katholieke erediensten. Deze kerk is enkele malen afgebrand en verbouwd. In 1508 is de kerk grondig verbouwd en het stompe torendak vervangen door een ranke spits. In 1573 werd de kerk door brand verwoest en is de kerk toegewezen aan de hervormden. Momenteel is de kerk eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente. Elke zondag is er om 10 uur een dienst.

Wie goed kijkt, ziet de verschillende stenen onder de witte verf. Daaraan is te zien dat de kerk meerdere malen is verbouwd en hersteld. Nog steeds zijn de lage raampjes aan de zijkant van het schip te zien waar mogelijk ooit dorpsbewoners met besmettelijke ziekten de mis konden volgen. De tralies voor het raam in de toren doen vermoeden dat hier ooit de dorpsboeven werden opgesloten. In het hof rond de kerk werden enkele jaren geleden nog middeleeuwse graven gevonden.


De kerk is open voor bezichtiging en bezinning op woensdag en zaterdag van 11.00 – 12.00 uur en op bijzondere dagen gedurende het zomerseizoen. Wilt u meer weten? bezoek dan de site van de Witte Kerk www.dewittekerk.nl

Rondleiding
Iedere dinsdag is er een mogelijkheid tot een rondleiding. Om 13.30  uur of 15.00 uur voor groepen van 15 tot 20 personen. Kosten per groep  € 15.00,  koffie en/of thee bij aankomst.
rondleiding@dewittekerk.nl , telefoon 06 519 661 80.